About,  LINK ontwikkeling

Een succesvolle ondernemer is zichzelf

De afgelopen jaren ben ik een hoop compleet verschillende type ondernemers tegen gekomen. Wat ik soms grappig vind, is dat je dat niet altijd verwacht als je hoort hoe er gedacht en gepraat wordt over ondernemers. Op de een of andere manier kom ik in die gesprekken vaak één vergelijkbaar plaatje van succesvolle ondernemers tegen: ambitieuze mensen met goede ideeën, een gladde babbel, en goede onderhandel- en overtuigingsvaardigheden. Hoewel ik mezelf wel als ondernemer zie, past deze omschrijving niet helemaal bij me.

Als verwachtingen afwijken

Toen ik net begon met mijn bedrijf merkte ik al snel bij mijn klantgesprekken dat ik niet de beste verkoper ben. Tenminste, niet zoals verkoop traditioneel wordt gezien. Dat leidde soms tot grappige en tegelijk ongemakkelijke situaties. Prospects (potentiële klanten) verwachtten soms dat ik een kant-en-klare oplossing aan ze kwam verkopen. Eigenlijk nog voordat hun probleem helemaal duidelijk was; als er al echt sprake was van een probleem. Dat staat dus lijnrecht tegenover mijn manier van werken.

Ik ben een onderwijskundige en onderwijskundigen analyseren het probleem en komen in de meeste gevallen met een maatwerk oplossing. Met de goede ideeën zat het dan ook meestal wel goed. Maar de andere ‘succesvolle ondernemers kenmerken’ waren bij mij soms weinig tot niet terug te zien. Ik had behoefte aan een nieuwe aanpak, want ik wist dat ik wel degelijk waarde kon bieden. Als mezelf.

Tool voor het voorbereiden van klantgesprekken

Dus ik deed wat ik het liefste doe. Ik ontwikkelde een tool om de klantgesprekken beter voor te bereiden. Aan de hand van deze tool kon ik bepalen welke rol en houding ik het beste aan kon nemen in het gesprek en welke technieken ik daar bij kon gebruiken. Rekening houdend – uiteraard – met mijn unieke kwaliteiten als ondernemer. En ja, deze tool hebben we uiteraard ook opgenomen in LINK notebook.

Ondernemers bevinden zich op het spanningsveld tussen (1) het slim gebruiken van bestaande kennis, vaardigheden en tools; en (2) de ruimte nemen om zelf nieuwe mogelijkheden, ideeën en kansen te creëren

Zelf merkte ik dat ik me door de tool meer bewust werd van mijn sterke kanten als ondernemer. Tijdens klantgesprekken kon ik daar vervolgens beter op inspelen.

Tijdens het ontwikkelen van LINK notebook hebben we veel overlegd, gebrainstormed en gediscussieerd over de invulling van de pagina’s om de perfecte balans te vinden tussen sturen en ruimte geven.

Het spanningsveld tussen sturen en ruimte geven

Bij het ontwikkelen van LINK notebook bewogen we ons continue binnen het spanningsveld tussen sturen en ruimte geven. Enerzijds kozen we de onderwerpen die wij – en vaak ook de wetenschap en andere ondernemers – belangrijke ingrediënten vinden voor succesvol ondernemerschap. We maakten pagina’s waarin de essentiële onderdelen en aspecten zin opgenomen. Anderzijds probeerden we bij de vormgeving van het notebook, de gebruiker zoveel mogelijk ruimte voor eigen invulling te geven. Er is dan ook niet één goede manier om dit notebook te gebruiken, behalve je eigen manier. Dit leidde ertoe dat LINK notebook uiteindelijk een notitieboek is met zowel duidelijk gestructureerde pagina’s en (bijna) lege pagina’s waar de gebruiker helemaal los kan gaan.